Døgnvakt 24 timer
også helger og høytid
Tlf: 74 16 70 20

Kontortid:
Man – fred: 10.00 – 14.00

Gratis parkering utenfor 
våre lokaler.

Om BFN

Begravelsesbyrå som er medlem av BFN har forpliktet seg til:

  • hensynsfullhet og respekt for de pårørende
  • taushet med hensyn på personlige forhold
  • verdighet i alle deler av yrkesutførelsen
  • å bistå med alle tjenester og varer som er aktuelle
  • forskriftmessig utstyr og godt vedlikeholdt bårebil
  • å gi informasjon om priser
  • spesifiserte regninger for byråets tjenester
  • kontroll med hensyn på standard og yrkesutførelse

BFN har vel 180 medlemsbedrifter som har oppdrag i forbindelse med rundt 90 % av alle begravelser i Norge. 
Foreningen arbeider bl.a for en god kvalitetsmessig utvikling av bransjen og for sunne gravferdsskikker. 

BFN`s medlemmer har forpliktet seg til å etterkomme bransjens etiske retningslinjer og regler, utarbeidet av den Europeiske bransjeorganisasjonen, European Federation of Funeral Services ( EFFS)
Videre, en egen standard som beskriver det kvalitative nivået et medlemsbyrå skal holde samt hvilke tjenester og varer det skal kunne tilby. 
BFN har et eget kontrollutvalg på i alt fem medlemmer, som jevnlig besøker medlemsbyråene for å sikre at de etterlever foreningens krav og normer.

BFN samarbeider også med Forbrukerrådet.

∼ Trygghet og verdighet ∼