Døgnvakt 24 timer
også helger og høytid
Tlf: 74 16 70 20

Kontortid:
Man – fred: 10.00 – 14.00

Gratis parkering utenfor 
våre lokaler.

Priser

Kostnadene ved en begravelse / bisettelse vil avhengig av flere forhold som f.eks 

  • hvor stor dødsannonsen er
  • hvor mange aviser den skal inn i
  • antall sanghefter som trykkes
  • hvor mye blomster man ønsker
  • om familien ønsker å utføre noe selv
  • hvor lang båretransporten er

Vi gir alltid en ca. pris under konferansesamtalen, og på sluttfakturaen er alle utgifter spesifisert.
Vi tar ikke noe ekstra for å stille opp på kveldstid eller i helger.

Alle tjenester utføres til en rimelig og fornuftig pris.  

∼ Trygghet og verdighet ∼