Døgnvakt 24 timer
også helger og høytid
Tlf: 74 16 70 20

Våre minnesider

Kontortid:
Man – fred: 10.00 – 14.00

Gratis parkering utenfor 
våre lokaler.

Døgnvakt 24 timer
også helger og høytid
Tlf: 74 16 70 20
magnhild.gaundal@hotmail.com

Våre minnesider

Velkommen til

Steinkjer

Begravelsesbyrå

Inneh. Magnhild Hagen Gaundal

Å miste noen man er glad i er kanskje det vanskeligste man opplever i livet.

Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig.
Mange spørsmål vil dukke opp, både med hensyn til følelsesmessige reaksjoner, og i forbindelse med praktiske gjøremål frem mot begravelsen.

Vår mangeårige erfaring gir trygg hjelp og veiledning i en tung og vanskelig tid.

Våre ansatte arbeider for at gravferden skal bli en personlig og verdig avskjed med avdøde, tilpasset den enkeltes livssyn. Vi ønsker å legge til rette for at de pårørende kan ta del i de praktiske gjøremål rundt begravelsen.

Vi er medlem av Virke gravferd. Dette er et kvalitetsstempel som innebærer at vi må oppfylle bransjens opplæring og krav til kvalifikasjoner. Hensynsfullhet og verdighet i yrkesutøvelsen står sentralt.

Byrået har taushetsplikt om alle personlige forhold.

Vår vakttelefon er bemannet hele døgnet – det betyr at du når som helst kan ringe oss ved behov for hjelp.

∼ Trygghet og verdighet ∼