Steinkjer Begravelsesbyrå

– har bistått familier siden 1946

Vi er nært når du trenger oss.

☏ DØGNVAKT 74 16 70 20

Steinkjer Begravelsesbyrå

– har bistått familier siden 1946

Vi er nært når du trenger oss.

☏ DØGNVAKT 74 16 70 20

Bestill

BLOMSTER

Velg

KISTER

Se på

PRISER

Å miste noen man er glad i er kanskje det vanskeligste i livet.

Vi hjelper deg med

En verdig avskjed

A miste noen er kanskje det vanskeligste man opplever i livet. Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig. Vi vet hvor tungt det kan være å miste noen man er glad i. Derfor ønsker vi å være et personlig byrå til hjelp for dere i en vanskelig periode.

Vi har lang erfaring og lokalkunnskap. Når du kontakter oss, bistår vi med alt som nå må tas hånd om før, under og etter seremonien. Noen avgjørelser må man ta forholdsvis raskt, mens andre har man god tid på. Dette informerer vi om. Du kan spørre oss om alt – vi vet hva som er nødvendig og hva som er mulig.
Vi har taushetsplikt om alle personlige forhold.

Våre ansatte arbeider for at gravferden skal bli en personlig og verdig avskjed med avdøde, tilpasset den enkeltes livssyn. Vi ønsker å legge til rette for at de pårørende kan ta del i de praktiske gjøremål rundt begravelsen.

Vi er medlem av Virke gravferd. Dette er et kvalitetsstempel som innebærer at vi må oppfylle bransjens opplæring og krav til kvalifikasjoner. Hensynsfullhet og verdighet i yrkesutøvelsen står sentralt. Les mer om Virke .

Vår vakttelefon er bemannet hele døgnet – det betyr at du når som helst kan ringe oss ved behov for hjelp.

Innehaver og daglig leder; Magnhild Hagen Gaundal

Vi bistår med alt

Når du kontakter oss, bistår vi med alt som nå må tas hånd om før, under og etter seremonien.

Bestill

Blomster

Blomster er med på å uttrykke våre følelser, og er for mange en sentral del i seremonien. Derfor vil personlige detaljer etterkommes så langt som det er mulig.

Se vårt utvalg av

Kister

Våre kister er produsert av kistefabrikken Sibi AS i Os utenfor Bergen.
Vi har til en hver tid flere kistetyper på lager.

Se vårt utvalg av

Gravminner

Vi formidler stein fra Kjøl Stenindustri – som vi har svært god erfaring og godt samarbeid med.

Vi bistår med alt

Når du kontakter oss bistår vi med alt som nå må tas hånd om før, under og etter seremonien.

Bestill

Blomster

Blomster er med på å uttrykke våre følelser, og er for mange en sentral del i seremonien. Derfor vil personlige detaljer etterkommes så langt som det er mulig.

Kister

Våre kister er produsert av kistefabrikken Sibi AS i Os utenfor Bergen.
Vi har til en hver tid flere kistetyper på lager.

Gravminner

Vi formidler stein fra Kjøl Stenindustri og Varig Minne (Nerland Granittindustri) – firmaer som vi har svært god erfaring og godt samarbeid med.

Vår mangeårige erfaring gir trygg hjelp og veiledning i en tung og vanskelig tid.

Våre minnesider

Minnesider er en personlig minneside for den avdøde. Siden opprettes i samarbeid med begravelsesbyrå.
Besøkende kan kjøpe blomster, og enkelt sende kondolanser, dele minner og minnes den avdøde med bilder og video.

Våre minnesider

Minnesider er en personlig minneside for den avdøde. Siden opprettes i samarbeid med begravelsesbyrå.
Besøkende kan kjøpe blomster, og enkelt sende kondolanser, dele minner og minnes den avdøde med bilder og video.

Spørsmål å tenke gjennom

før første samtale

Noen spørsmål dere kan tenke gjennom før første samtale er:

• Begravelse ( kistegrav) eller bisettelse(kremasjon)?

• Fødselsdato og personnummer til avdøde

• Åpen seremoni eller seremoni i stillhet?

• Eget gravsted eller plass i minnelund?

• Gave til sak istedenfor blomster i dødsannonsen?

• Minnesamvær?

Noen spørsmål dere kan tenke gjennom før første samtale er:

• Begravelse ( kistegrav) eller bisettelse(kremasjon)?

• Fødselsdato og personnummer til avdøde

• Åpen seremoni eller seremoni i stillhet?

• Eget gravsted eller plass i minnelund?

• Gave til sak istedenfor blomster i dødsannonsen?

• Minnesamvær?

Spørsmål å tenke gjennom

før første samtale

Noen spørsmål dere kan tenke gjennom før første samtale er:

• Begravelse ( kistegrav) eller bisettelse(kremasjon)?

• Fødselsdato og personnummer til avdøde

• Åpen seremoni eller seremoni i stillhet?

• Eget gravsted eller plass i minnelund?

• Gave til sak istedenfor blomster i dødsannonsen?

• Minnesamvær?

Om

Virke Gravferd

Dette er et kvalitetsstempel som innebærer at vi må oppfylle bransjens krav til kvalifikasjoner. Hensynsfullhet og verdighet i yrkesutførelsen står sentralt.