Priser

Kostnadene ved en begravelse/bisettelse vil avhenge av flere forhold som f.eks

 • hvor stor dødsannonsen er
 • hvor mange aviser den skal inn i
 • antall sanghefter som trykkes
 • hvor mye blomster man ønsker
 • om familien ønsker å utføre noe selv
 • hvor lang båretransporten er

Vi gir alltid en ca. pris under konferansesamtalen, og på sluttfakturaen er alle utgifter spesifisert.
Vi tar ikke noe ekstra for å stille opp på kveldstid eller i helger.

Alle tjenester utføres til en rimelig og fornuftig pris.

Priseksempel enkel seremoni

inkl mva

 • Transport av kiste til dødssted
  780
 • Annonse TA
  1 500
  (lengde på annonse avgjør pris)
 • Kvit bomullsfoliert kiste
  4 750
 • Nedlegging i kiste
  Fra 890
 • Sanghefter/program
  fra 500
  (50 stk)
 • fra 1 300
  m/bilder
 • Solist
  fra 500
  Orgelsolo kr. 0,-
 • Båretransport Steinkjer sentrum DMS til Steinkjer kapell
  1 400
  (Lengre avstander vil km og timer avgjøre pris.
  Vi søker NAV om transport-refusjon.)

  Egenandel belastes familien.

 • Syning
 • Før pynting seremonidag
  0
 • Oppmøte egen dag/kveld/helg
  900
 • Assistanse ved seremonien
  2 000
  inkl lys og utstyr
 • Byråets avgiftsfrie honorar
  1 200
 • Byråets avgiftspliktige honorar
  2 000
 • SUM
  15 920

Priseksempel gjennomsnittsfaktura

inkl mva

 • Transport av kiste til dødssted
  780
 • Annonse TA
  2 500
  (lengde på annonse avgjør pris)
 • Kvit furu kiste klassisk
  8 000
  inkl svøp
 • Nedlegging i kiste
  890
 • Sanghefter/program
  fra 500
  (50 stk)
 • fra 1 300
  m/bilder
 • Solist
  fra 1 000
  Orgelsolo kr 0,-
 • Båretransport Steinkjer sentrum DMS til Steinkjer kapell
  1 400
  (Lengre avstander vil km og timer avgjøre pris.
  Vi søker NAV om transport-refusjon.)

  Egenandel belastes familien

 • Syning
 • Før pynting seremonidag
  0
 • Oppmøte egen dag/kveld/helg
  900
 • Assistanse ved seremonien
  2 500
  inkl lys og utstyr
 • Byråets avgiftsfrie honorar
  Fra 1.200
 • Byråets avgiftspliktige honorar
  Fra 2 000
 • SUM
  21 970

Dette er kun et priseksempel. En seremoni kan planlegges rimeligere eller mer påkostet. Kontakt oss for pris på det tjenestene dere ønsker.

 • Solomusikk av organisten
  0
 • Enkleste kiste
  4 500
 • Stell og nedlegging i kiste
  2 500
 • Kistedekorasjon
  Fra 2 500
 • Enkel bukett
  Fra 300
 • Kremasjonsavgift fra kommunen
  gjeldende takster
 • Kors til merking av grav
  fra kr: 0,- til 500,-

Generelle priser inkl. mva

I alle kister er svøp (skjorte, pute, dyne) inkl. i prisen

 • Sponplate kiste
  4 500
 • Sponplate kiste hvitmalt
  5 000
 • Bomullsfoliert kiste, Hvit
  4 750
 • Furu kiste, enkel natur
  7 300
 • Furukiste klarlakkert
  8 800
 • Furukiste klarlakkert x-lang
  Fra 10 800
 • Fra 10 800
  x-bred
 • Hvit furu kiste, Tradisjon
  8 000
 • Enkel hvitmalt furukiste
  8 000
 • Hvit furu kiste, klassisk
  8 500
 • Hvit furukiste x-lang
  Fra 11 000
 • Fra 11 000
  x-bred
 • Sortmalt furukiste
  12 000
 • Hvitpigmentert furukiste
  9 500
 • Ornament kiste, hvit
  11 000
 • Hvit furukiste 40 cm.
  3 000
 • 4 500
  60 cm
 • 5 500
  90 cm
 • Ventekors
  Fra 0 - 500
  til merking av grav
 • Transport av kiste til dødssted
  780
 • Morsbag
  800
 • Nedlegging i kiste
  Fra 890
  (stell utført institusjon/sykehus
 • Stell og nedlegging i kiste
  Fra 2 500
  Utført av byrå 
 • Båretransport sentrum (eks. DMS til Steinkjer kapell)
  1 400
  Inkl. sjåfør og assistent 

  Båretransport over 20 kmgjelder NAV sine takster egenandel 

  Vi søker om transportrefusjon

 • Båretransport sentrum (eks. DMS til Steinkjer kapell)
  Inkl. sjåfør og assistent 
 • Km pris
  18
 • Timepris mannskap
  780
 • Dødsannonse
  Fra 1 500
  Avisenes takster pr m.m avgjør pris
 • Minneside
  0
 • Oppmøte ved syning ( dag/kveld)
  900
 • Sanghefter/program 50 stk
  Fra 500
 • Med bilder på sanghefte/program
  Fra 1 300
 • Assistanse ved seremonien
  Fra 2 000
  Inkl. lys og utstyr
 • Solist sang/ musikk
  Fra 1 000
 • Orgelsolo av organisten
  0
 • Byråets avgiftspliktige honorar
  Fra 1 200
 • Byråets avgiftsfrie honorar
  Fra 2 000