Døgnvakt 24 timer
også helger og høytid
Tlf: 74 16 70 20

Kontortid:
Man – fred: 10.00 – 14.00

Gratis parkering utenfor 
våre lokaler.

Våre Tjenester

 • henting i heimen
 • kister med utstyr
 • stell og nedlegging i kiste
 • samtale på vårt kontor eller i heimen
 • kontakte prest/taler, kirkekontor
 • transport av båre (inn- og utland)
 • syning
 • utforming og innrykk av dødsannonse
 • sende søknad til Trygdekontor (NAV) *
 • behovsprøvd stønad, transportrefusjon (over 2 mil)
 • kremasjonserklæring
 • bestille solist-sang/instrument
 • trykking av sanghefter
 • bestille blomster/trykking av sløyfer
 • bestille minnesamvær, og musikk ved minnesamvær
 • minneprotokoll/protokollark
 • pynting i kirke/kapell/seremonirom
 • assistanse under og etter seremonien
 • mannskap til inn- og utbæring av båre
 • bringing av blomster til minnesamvær
 • merking av gravsted med kors
 • bestille gravminner
 • bestilling av innskrift og oppussing av monument
 • stell av gravsted
 • NAV stønad v/gravferd

Les mer her om NAV _ Gravferdsstønad

∼ Trygghet og verdighet ∼