Våre tjenester

Alle våre tjenester utføres til en rimelig og fornuftig pris.

En gjennomsnittelig seremoni vil koste mellom 20.000,- og 25.000.kr.

Deres ønsker og behov avgjør om det blir rimeligere eller mer påkostet.
Kontakt oss gjerne for pristilbud.
Blomster og evt. kremasjonsavgift kommer i tillegg. Kistedekorasjon har minstepris på 2500,-

Vi bistår bl.a med:

– Kontakte kirkekontor, Humanetiskforbund eller
annet tros – og livssynssamfunn.
– Melding til offentlige kontorer
– Dødsannonse (vi har forslag på symboler og vers)
– Minnesider
– Bestille gravsted eller plass i minnelund.
– Kister – her er det flere typer å velge i.
– Stell og nedlegging i kiste.
– Syning
– Båretransport.
– Kremasjonserklæring.
– Søknad til NAV – vi har alle nødvendige skjema.
– Behovsprøvd stønad og båretransportrefusjon
(transport over 2 mil)
– Trykking av sanghefter ( med eller uten bilder)
– Blomster.
– Assistanse i kirke/kapell før og under seremonien.
– Bestilling av solist – sang eller instrument.
– Bestilling av minnesamvær, og musikk ved minnesamvær.
– Kors til midlertidig merking av grav.
– Gravminner.
– Inskripsjon og oppussing av gravstein

Les mer her om NAV _ Gravferdsstønad

Kontakt oss gjerne for pristilbud.
Blomster og evt. kremasjonsavgift kommer i
tillegg. Kistedekorasjon har minstepris på 2500,-

Spørsmål å tenke gjennom

før første samtale

Noen spørsmål dere kan tenke gjennom før første samtale er:
• Begravelse ( kistegrav) eller bisettelse
(kremasjon)?
• Fødselsdato og personnummer til avdøde
• Åpen seremoni eller seremoni i stillhet?
• Eget gravsted eller plass i minnelund?
• Gave til sak istedenfor blomster i dødsannonsen?
• Minnesamvær?