Døgnvakt 24 timer
også helger og høytid
Tlf: 74 16 70 20

Kontortid:
Man – fred: 10.00 – 14.00

Gratis parkering utenfor 
våre lokaler.

Kister

Alle våre kister er produsert i Norge av kistefabrikken Sibi AS i Os utenfor Bergen. Sibi er Skandinavias mest moderne kistefabrikk. De er opptatt av at tradisjon blir ivaretatt, samtidig som de ønsker å følge med i tiden. Det tradisjonsrike kombinert med det moderne.

Kistene produseres i heltre furu, og oppfyller forskriftenes miljø – og kvalitetskrav for å være landets beste til både kremasjon og begravelse.

Deres kompetanse og kvalitet er vår trygghet i valg av kister.
Vi har til en hver tid flere kistetyper på lager. De øvrige kan bestilles.

∼ Trygghet og verdighet ∼