Begravelsesbyrå som er medlem av

VIRKE gravferd

har forpliktet seg til:

  • hensynsfullhet og respekt for de pårørende
  • taushet med hensyn på personlige forhold
  • verdighet i alle deler av yrkesutførelsen
  • å bistå med alle tjenester og varer som er aktuelle
  • forskriftmessig utstyr og godt vedlikeholdt bårebil
  • å gi informasjon om priser
  • spesifiserte regninger for byråets tjenester
  • kontroll med hensyn på standard og yrkesutførelse

VIRKE gravferd arbeider blant annet for en god kvalitetsmessig utvikling av bransjen og for sunne gravferdsskikker.

Medlemmene har forpliktet seg til å etterkomme bransjens etiske retningslinjer og regler, utarbeidet av den Europeiske bransjeorganisasjonen, European Federation of Funeral Services (EFFS).

Medlemsbyråene skal holde en kvalitativ standard, samt tilby en bestemt rekke tjenester og varer.

VIRKE gravferd har et eget kontrollutvalg som jevnlig besøker medlemsbyråene for å sikre at de etterlever foreningens krav og normer.

VIRKE gravferd samarbeider med Forbrukerrådet.