Ved dødsfall

Døden er noe de fleste helst ikke vil snakke om eller tenke på. Derfor er man gjerne lite forberedt den dagen en står overfor et dødsfall i familien. Mange har nok med sorgen og egne reaksjoner, og de praktiske forhold som må avklares kort tid etter dødsfallet kan virke uoverkommelige.

Vi ønsker å bistå familien i denne tunge stunden.

Når dere kontakter oss, informerer vi om alt som er nødvendig i forbindelse med praktiske gjøremål frem mot begravelsen/bisettelsen. Noen avgjørelser må man ta raskt, andre har man god tid på.

Du kan spørre oss om alt – vi vet hva som er nødvendig og hva som er mulig.

Ved sorg

Døden betyr dyptgående endringer i livet. Sorg er en naturlig og nødvendig reaksjon når vi mister noen vi er glad i. Vår reaksjon i sorgen er individuell, og kan være preget av omstendighetene rundt dødsfallet. Vi kan føle sinne, fornektelse, engstelse, skyldfølelse og likegyldighet, men også motstridende følelser som lettelse, takknemlighet og glede over gode minner. Det er viktig at hver enkelt får tid til å bearbeide sorgen på sin måte.

Omsorg ved at noen lytter til en – få sette ord på følelser, ta farvel med avdøde ved syning, og delta i praktiske gjøremål frem mot begravelsen kan være viktig hjelp i sorgarbeidet.

Det finnes personer i lokalmiljøet man kan kontakte dersom man føler behov for hjelp i sorgen f.eks helsepersonell, prest og sorggrupper.

Steinkjer kommune har også kriseteam som tilbyr hjelp etter spesielt opprivende og vanskelige dødsfall.